Map of Postal Codes in Suba Municipality

List of Postal Codes in Suba Municipality

Postal CodePlace NameDepartmentMunicipality
111111
SubaBogotá, Capital DistrictSuba
111121
SubaBogotá, Capital DistrictSuba
111131
SubaBogotá, Capital DistrictSuba
111141
SubaBogotá, Capital DistrictSuba
111151
SubaBogotá, Capital DistrictSuba
111156
SubaBogotá, Capital DistrictSuba
111161
SubaBogotá, Capital DistrictSuba
111166
SubaBogotá, Capital DistrictSuba
111171
SubaBogotá, Capital DistrictSuba