Map of Postal Codes in Mapiripana Municipality

List of Postal Codes in Mapiripana Municipality

Postal CodePlace NameDepartmentMunicipality
944057
MapiripanaGuainiaMapiripana
944058
MapiripanaGuainiaMapiripana
944059
MapiripanaGuainiaMapiripana