Map of Postal Codes in Engativa Municipality

List of Postal Codes in Engativa Municipality

Postal CodePlace NameDepartmentMunicipality
111011
EngativaBogotá, Capital DistrictEngativa
111021
EngativaBogotá, Capital DistrictEngativa
111031
EngativaBogotá, Capital DistrictEngativa
111041
EngativaBogotá, Capital DistrictEngativa
111051
EngativaBogotá, Capital DistrictEngativa
111061
EngativaBogotá, Capital DistrictEngativa
111071
EngativaBogotá, Capital DistrictEngativa