Map of Postal Codes in Caruru Municipality

List of Postal Codes in Caruru Municipality

Postal CodePlace NameDepartmentMunicipality
973001
CaruruVaupesCaruru
973007
CaruruVaupesCaruru
973008
CaruruVaupesCaruru