Lista över alla Postnummer i Uppsala län

PostnummerNameKommune
740 10AlmungeUppsala kommun
740 11LännaUppsala kommun
740 12KnutbyUppsala kommun
740 20Skogs-TibbleUppsala kommun
740 45TärnsjöHeby kommun
740 46ÖstervålaHeby kommun
740 47HarboHeby kommun
741 30KnivstaKnivsta kommun
741 31KnivstaKnivsta kommun
741 39KnivstaKnivsta kommun
741 40KnivstaKnivsta kommun
741 41KnivstaKnivsta kommun
741 42KnivstaKnivsta kommun
741 43KnivstaKnivsta kommun
741 44KnivstaKnivsta kommun
741 45KnivstaKnivsta kommun
741 46KnivstaKnivsta kommun
741 47KnivstaKnivsta kommun
741 71KnivstaKnivsta kommun
741 90KnivstaKnivsta kommun
741 91VassundaKnivsta kommun
741 92AlsikeKnivsta kommun
741 93LaggaKnivsta kommun
741 94KnivstaKnivsta kommun
741 95HusbyKnivsta kommun
742 31ÖsthammarÖsthammars kommun
742 32ÖsthammarÖsthammars kommun
742 33ÖsthammarÖsthammars kommun
742 34ÖsthammarÖsthammars kommun
742 35ÖsthammarÖsthammars kommun
742 36ÖsthammarÖsthammars kommun
742 41ÖsthammarÖsthammars kommun
742 42ÖregrundÖsthammars kommun
742 43ÖsthammarÖsthammars kommun
742 50ÖsthammarÖsthammars kommun
742 91ÖsthammarÖsthammars kommun
742 92ÖsthammarÖsthammars kommun
742 93NorrskedikaÖsthammars kommun
742 94ForsmarkÖsthammars kommun
742 95HargshamnÖsthammars kommun
742 96ÖsthammarÖsthammars kommun
742 97ÖsthammarÖsthammars kommun
743 30UppsalaUppsala kommun
743 32UppsalaUppsala kommun
743 34StorvretaUppsala kommun
743 35UppsalaUppsala kommun
743 40UppsalaUppsala kommun
743 41UppsalaUppsala kommun
743 45UppsalaUppsala kommun
743 50VattholmaUppsala kommun
743 61UppsalaUppsala kommun
743 62BjörklingeUppsala kommun
743 63UppsalaUppsala kommun
743 64UppsalaUppsala kommun
743 71UppsalaUppsala kommun
743 72LäbyUppsala kommun
743 73UppsalaUppsala kommun
743 74UppsalaUppsala kommun
743 81UppsalaUppsala kommun
743 82BälingeUppsala kommun
743 86BlackstalundUppsala kommun
743 87UppsalaUppsala kommun
743 91UppsalaUppsala kommun
743 92UppsalaUppsala kommun
743 93UppsalaUppsala kommun
743 94SkyttorpUppsala kommun
744 31HebyHeby kommun
744 32HebyHeby kommun
744 50MorgongåvaHeby kommun
744 51HebyHeby kommun
744 91HebyHeby kommun
744 92HuddungeHeby kommun
744 93RunhällenHeby kommun
744 94HebyHeby kommun
744 95VittingeHeby kommun
744 96JärlåsaUppsala kommun
744 97UppsalaUppsala kommun
745 30EnköpingEnköpings kommun
745 31EnköpingEnköpings kommun
745 32EnköpingEnköpings kommun
745 33EnköpingEnköpings kommun
745 34EnköpingEnköpings kommun
745 36EnköpingEnköpings kommun
745 37MyranEnköpings kommun
745 38EnköpingEnköpings kommun
745 39RombergaEnköpings kommun
745 60EnköpingEnköpings kommun
745 61EnköpingEnköpings kommun
745 62GalgvretenEnköpings kommun
745 63LillsidanEnköpings kommun
745 71HummelstaEnköpings kommun
745 80EnköpingEnköpings kommun
745 92EnköpingEnköpings kommun
745 93EnköpingEnköpings kommun
745 94EnköpingEnköpings kommun
745 95EnköpingEnköpings kommun
745 96EnköpingEnköpings kommun
745 97LillkyrkaEnköpings kommun
745 98EknäsEnköpings kommun
745 99EnköpingEnköpings kommun
746 30HåboHåbo kommun
746 31HåboHåbo kommun
746 32BålstaHåbo kommun
746 33HåboHåbo kommun
746 34HåboHåbo kommun
746 35HåboHåbo kommun
746 36HåboHåbo kommun
746 37HåboHåbo kommun
746 38HåboHåbo kommun
746 39HåboHåbo kommun
746 40HåboHåbo kommun
746 41HåboHåbo kommun
746 50HåboHåbo kommun
746 51HåboHåbo kommun
746 52HåboHåbo kommun
746 91RåbyHåbo kommun
746 92HåboHåbo kommun
746 93KräggaHåbo kommun
746 94HåboHåbo kommun
746 95SöderskogenHåbo kommun
746 96SlottsskogenHåbo kommun
747 30ÖsthammarÖsthammars kommun
747 31AlundaÖsthammars kommun
747 32ÖsthammarÖsthammars kommun
747 40ÖsthammarÖsthammars kommun
747 41GimoÖsthammars kommun
747 42ÖsthammarÖsthammars kommun
747 43ÖsthammarÖsthammars kommun
747 44ÖsthammarÖsthammars kommun
747 91SkobyÖsthammars kommun
747 92ÖsthammarÖsthammars kommun
747 93UppsalaUppsala kommun
747 94UppsalaUppsala kommun
747 95ÖsthammarÖsthammars kommun
748 30DannemoraÖsthammars kommun
748 31ÖsthammarÖsthammars kommun
748 32ÖsterbybrukÖsthammars kommun
748 40TierpTierps kommun
748 41ÖrbyhusTierps kommun
748 42TierpTierps kommun
748 50ToboTierps kommun
748 91ÖsthammarÖsthammars kommun
748 92FilmÖsthammars kommun
748 93ÖsthammarÖsthammars kommun
748 94UpplandaTierps kommun
748 95VendelTierps kommun
748 96TierpTierps kommun
749 35EnköpingEnköpings kommun
749 40EnköpingEnköpings kommun
749 41EnköpingEnköpings kommun
749 42FannaEnköpings kommun
749 43EnköpingEnköpings kommun
749 44BergvretenEnköpings kommun
749 45HusbergEnköpings kommun
749 46EnköpingEnköpings kommun
749 47EnköpingEnköpings kommun
749 48BredsandEnköpings kommun
749 49EnköpingEnköpings kommun
749 50EnköpingEnköpings kommun
749 51EnköpingEnköpings kommun
749 52GrillbyEnköpings kommun
749 59EnköpingEnköpings kommun
749 60ÖrsundsbroEnköpings kommun
749 61EnköpingEnköpings kommun
749 62HjälstaEnköpings kommun
749 63NysätraEnköpings kommun
749 70FjärdhundraEnköpings kommun
749 71FrösthultEnköpings kommun
749 72ÖsterundaEnköpings kommun
752 17UppsalaUppsala kommun
752 18UppsalaUppsala kommun
752 19UppsalaUppsala kommun
752 20UppsalaUppsala kommun
752 21UppsalaUppsala kommun
752 22UppsalaUppsala kommun
752 23UppsalaUppsala kommun
752 24UppsalaUppsala kommun
752 25UppsalaUppsala kommun
752 26UppsalaUppsala kommun
752 27LuthagenUppsala kommun
752 28FyrisvallUppsala kommun
752 29StabbyUppsala kommun
752 30UppsalaUppsala kommun
752 31RickombergaUppsala kommun
752 32UppsalaUppsala kommun
752 33UppsalaUppsala kommun
752 34UppsalaUppsala kommun
752 35UppsalaUppsala kommun
752 36KåboUppsala kommun
752 37PolacksbackenUppsala kommun
752 38UppsalaUppsala kommun
752 39KungsgärdetUppsala kommun
752 40UppsalaUppsala kommun
752 41EriksbergUppsala kommun
752 42UppsalaUppsala kommun
752 43UppsalaUppsala kommun
752 44UppsalaUppsala kommun
752 57UppsalaUppsala kommun
752 58UppsalaUppsala kommun
752 60BerthågaUppsala kommun
752 61FlogstaUppsala kommun
752 62UppsalaUppsala kommun
752 63EkebyUppsala kommun
752 64UppsalaUppsala kommun
752 65UppsalaUppsala kommun
752 66StenhagenUppsala kommun
752 67UppsalaUppsala kommun
752 68UppsalaUppsala kommun
752 69UppsalaUppsala kommun
752 71UppsalaUppsala kommun
752 72UppsalaUppsala kommun
752 73UppsalaUppsala kommun
753 08UppsalaUppsala kommun
753 09UppsalaUppsala kommun
753 10FjärdingenUppsala kommun
753 11UppsalaUppsala kommun
753 12UppsalaUppsala kommun
753 13UppsalaUppsala kommun
753 14UppsalaUppsala kommun
753 15UppsalaUppsala kommun
753 16UppsalaUppsala kommun
753 17UppsalaUppsala kommun
753 18UppsalaUppsala kommun
753 19UppsalaUppsala kommun
753 20CentrumUppsala kommun
753 21UppsalaUppsala kommun
753 22UppsalaUppsala kommun
753 23BoländernaUppsala kommun
753 24FålhagenUppsala kommun
753 25UppsalaUppsala kommun
753 26UppsalaUppsala kommun
753 27UppsalaUppsala kommun
753 28UppsalaUppsala kommun
753 29UppsalaUppsala kommun
753 30KvarngärdetUppsala kommun
753 31UppsalaUppsala kommun
753 32UppsalaUppsala kommun
753 33UppsalaUppsala kommun
753 34SvartbäckenUppsala kommun
753 35UppsalaUppsala kommun
753 36Tuna backarUppsala kommun
753 37ÄrnaUppsala kommun
753 40UppsalaUppsala kommun
753 41UppsalaUppsala kommun
753 42UppsalaUppsala kommun
754 18UppsalaUppsala kommun
754 19UppsalaUppsala kommun
754 20UppsalaUppsala kommun
754 21UppsalaUppsala kommun
754 22UppsalaUppsala kommun
754 23UppsalaUppsala kommun
754 24KapellgärdetUppsala kommun
754 25UppsalaUppsala kommun
754 26UppsalaUppsala kommun
754 27LötenUppsala kommun
754 28UppsalaUppsala kommun
754 29UppsalaUppsala kommun
754 30GränbyUppsala kommun
754 31UppsalaUppsala kommun
754 32UppsalaUppsala kommun
754 33UppsalaUppsala kommun
754 34Sala backeUppsala kommun
754 35UppsalaUppsala kommun
754 36UppsalaUppsala kommun
754 37UppsalaUppsala kommun
754 39UppsalaUppsala kommun
754 40Gamla UppsalaUppsala kommun
754 41UppsalaUppsala kommun
754 42NybyUppsala kommun
754 43UppsalaUppsala kommun
754 44UppsalaUppsala kommun
754 45UppsalaUppsala kommun
754 46ÅrstaUppsala kommun
754 47UppsalaUppsala kommun
754 48UppsalaUppsala kommun
754 49UppsalaUppsala kommun
754 50FyrislundUppsala kommun
754 52UppsalaUppsala kommun
754 53UppsalaUppsala kommun
754 54UppsalaUppsala kommun
754 60UppsalaUppsala kommun
754 71LindbackenUppsala kommun
755 50LövstalötUppsala kommun
755 91VretaUppsala kommun
755 92BörjeUppsala kommun
755 93ForkarbyUppsala kommun
755 94SkölstaUppsala kommun
755 95UppsalaUppsala kommun
755 96GåvstaUppsala kommun
755 97GunstaUppsala kommun
755 98DanmarkUppsala kommun
756 42UppsalaUppsala kommun
756 43UlleråkerUppsala kommun
756 44RosendalUppsala kommun
756 45NorbyUppsala kommun
756 46UppsalaUppsala kommun
756 47UppsalaUppsala kommun
756 48ValsätraUppsala kommun
756 49UppsalaUppsala kommun
756 50UppsalaUppsala kommun
756 51UppsalaUppsala kommun
756 52SunnerstaUppsala kommun
756 53FlottsundUppsala kommun
756 54UppsalaUppsala kommun
756 55VårdsätraUppsala kommun
756 56UppsalaUppsala kommun
756 57UppsalaUppsala kommun
756 58GottsundaUppsala kommun
756 59UppsalaUppsala kommun
757 52UppsalaUppsala kommun
757 53UppsalaUppsala kommun
757 54SävjaUppsala kommun
757 55UppsalaUppsala kommun
757 56BergsbrunnaUppsala kommun
757 57NåntunaUppsala kommun
757 58UppsalaUppsala kommun
757 59UppsalaUppsala kommun
814 30ÄlvkarlebyÄlvkarleby kommun
814 31SkutskärÄlvkarleby kommun
814 32ÄlvkarlebyÄlvkarleby kommun
814 40ÄlvkarlebyÄlvkarleby kommun
814 41ÄlvkarlebyÄlvkarleby kommun
814 42ÄlvkarlebyÄlvkarleby kommun
814 70ÄlvkarlebyÄlvkarleby kommun
814 81ÄlvkarlebyÄlvkarleby kommun
814 92ÄlvkarlebyÄlvkarleby kommun
814 93GårdskärÄlvkarleby kommun
814 94ÄlvkarlebyÄlvkarleby kommun
814 95MarmaÄlvkarleby kommun
815 35TierpTierps kommun
815 36TierpTierps kommun
815 37TierpTierps kommun
815 38TierpTierps kommun
815 40TierpTierps kommun
815 41TierpTierps kommun
815 44TierpTierps kommun
815 45TierpTierps kommun
815 69MånkarboTierps kommun
815 75TierpTierps kommun
815 76SöderforsTierps kommun
815 91FrebroTierps kommun
815 92TolftaTierps kommun
815 93MehedebyTierps kommun
815 94VästlandTierps kommun
815 95TierpTierps kommun
815 96StrömsbergTierps kommun
819 30SkärplingeTierps kommun
819 40KarlholmsbrukTierps kommun
819 61ÖsterlövstaTierps kommun
819 62TierpTierps kommun
819 63FagervikenTierps kommun
819 64EdvallaTierps kommun
819 65TierpTierps kommun
819 66TierpTierps kommun