Lista över alla Postnummer i Skåne län

PostnummerNameKommune
211 11MalmöMalmö kommun
211 12MalmöMalmö kommun
211 13MalmöMalmö kommun
211 14MalmöMalmö kommun
211 15MalmöMalmö kommun
211 16MalmöMalmö kommun
211 17MalmöMalmö kommun
211 18MalmöMalmö kommun
211 19MalmöMalmö kommun
211 20MalmöMalmö kommun
211 21MalmöMalmö kommun
211 22MalmöMalmö kommun
211 24MalmöMalmö kommun
211 25MalmöMalmö kommun
211 26MalmöMalmö kommun
211 27MalmöMalmö kommun
211 28MalmöMalmö kommun
211 29MalmöMalmö kommun
211 30MalmöMalmö kommun
211 31MalmöMalmö kommun
211 32MalmöMalmö kommun
211 33MalmöMalmö kommun
211 34MalmöMalmö kommun
211 35MalmöMalmö kommun
211 36MalmöMalmö kommun
211 37MalmöMalmö kommun
211 38MalmöMalmö kommun
211 39MalmöMalmö kommun
211 40MalmöMalmö kommun
211 41MalmöMalmö kommun
211 42MalmöMalmö kommun
211 43MalmöMalmö kommun
211 44MalmöMalmö kommun
211 45MalmöMalmö kommun
211 46MalmöMalmö kommun
211 47MalmöMalmö kommun
211 48MalmöMalmö kommun
211 49MalmöMalmö kommun
211 50MalmöMalmö kommun
211 51MalmöMalmö kommun
211 52MalmöMalmö kommun
211 53MalmöMalmö kommun
211 54MalmöMalmö kommun
211 55MalmöMalmö kommun
211 56MalmöMalmö kommun
211 57MalmöMalmö kommun
211 58MalmöMalmö kommun
211 59MalmöMalmö kommun
211 60MalmöMalmö kommun
211 71MalmöMalmö kommun
211 73MalmöMalmö kommun
211 74MalmöMalmö kommun
211 75Västra HamnenMalmö kommun
211 76MalmöMalmö kommun
211 77MalmöMalmö kommun
212 11MalmöMalmö kommun
212 12MalmöMalmö kommun
212 13MalmöMalmö kommun
212 14MalmöMalmö kommun
212 15MalmöMalmö kommun
212 16MalmöMalmö kommun
212 17MalmöMalmö kommun
212 18MalmöMalmö kommun
212 19MalmöMalmö kommun
212 20MalmöMalmö kommun
212 21MalmöMalmö kommun
212 22MalmöMalmö kommun
212 23MalmöMalmö kommun
212 24KirsebergMalmö kommun
212 25MalmöMalmö kommun
212 26MalmöMalmö kommun
212 27MalmöMalmö kommun
212 28MalmöMalmö kommun
212 29MalmöMalmö kommun
212 30MalmöMalmö kommun
212 31MalmöMalmö kommun
212 32MalmöMalmö kommun
212 33MalmöMalmö kommun
212 34MalmöMalmö kommun
212 35MalmöMalmö kommun
212 36MalmöMalmö kommun
212 37MalmöMalmö kommun
212 38HusieMalmö kommun
212 39MalmöMalmö kommun
212 40MalmöMalmö kommun
212 41MalmöMalmö kommun
212 42MalmöMalmö kommun
212 43MalmöMalmö kommun
212 44MalmöMalmö kommun
212 45MalmöMalmö kommun
212 46MalmöMalmö kommun
212 50MalmöMalmö kommun
212 51MalmöMalmö kommun
212 52MalmöMalmö kommun
212 91MalmöMalmö kommun
213 61MalmöMalmö kommun
213 62MalmöMalmö kommun
213 63MalmöMalmö kommun
213 64MalmöMalmö kommun
213 65MalmöMalmö kommun
213 66MalmöMalmö kommun
213 67MalmöMalmö kommun
213 68MalmöMalmö kommun
213 69MalmöMalmö kommun
213 70MalmöMalmö kommun
213 71MalmöMalmö kommun
213 72MalmöMalmö kommun
213 73RosengårdMalmö kommun
213 74MalmöMalmö kommun
213 75MalmöMalmö kommun
213 76MalmöMalmö kommun
213 77MalmöMalmö kommun
214 20MalmöMalmö kommun
214 21MalmöMalmö kommun
214 22MalmöMalmö kommun
214 23MalmöMalmö kommun
214 24MalmöMalmö kommun
214 25MalmöMalmö kommun
214 26MalmöMalmö kommun
214 27MalmöMalmö kommun
214 28MalmöMalmö kommun
214 29MalmöMalmö kommun
214 30MalmöMalmö kommun
214 31MalmöMalmö kommun
214 32MalmöMalmö kommun
214 33MalmöMalmö kommun
214 34MalmöMalmö kommun
214 35MalmöMalmö kommun
214 36MalmöMalmö kommun
214 37MalmöMalmö kommun
214 38MalmöMalmö kommun
214 39MalmöMalmö kommun
214 40MalmöMalmö kommun
214 41MalmöMalmö kommun
214 42MalmöMalmö kommun
214 43MalmöMalmö kommun
214 44MalmöMalmö kommun
214 45MalmöMalmö kommun
214 46MalmöMalmö kommun
214 47MalmöMalmö kommun
214 48MalmöMalmö kommun
214 49MalmöMalmö kommun
214 50MalmöMalmö kommun
214 54MalmöMalmö kommun
214 55MalmöMalmö kommun
214 56MalmöMalmö kommun
214 57MalmöMalmö kommun
214 58MalmöMalmö kommun
214 59MalmöMalmö kommun
214 63MalmöMalmö kommun
214 66MalmöMalmö kommun
214 67MalmöMalmö kommun
215 26MalmöMalmö kommun
215 27MalmöMalmö kommun
215 32MalmöMalmö kommun
215 33MalmöMalmö kommun
215 34MalmöMalmö kommun
215 35MalmöMalmö kommun
215 36MalmöMalmö kommun
215 37MalmöMalmö kommun
215 50FosieMalmö kommun
215 51MalmöMalmö kommun
215 52MalmöMalmö kommun
215 53MalmöMalmö kommun
215 58MalmöMalmö kommun
215 59MalmöMalmö kommun
215 60MalmöMalmö kommun
215 61MalmöMalmö kommun
215 62MalmöMalmö kommun
215 63MalmöMalmö kommun
215 64MalmöMalmö kommun
215 65MalmöMalmö kommun
215 66MalmöMalmö kommun
215 67MalmöMalmö kommun
215 68MalmöMalmö kommun
215 69MalmöMalmö kommun
215 70MalmöMalmö kommun
215 71MalmöMalmö kommun
215 72MalmöMalmö kommun
215 73MalmöMalmö kommun
215 74MalmöMalmö kommun
215 78MalmöMalmö kommun
215 79MalmöMalmö kommun
215 80MalmöMalmö kommun
215 81MalmöMalmö kommun
215 82MalmöMalmö kommun
215 83MalmöMalmö kommun
215 84MalmöMalmö kommun
215 85MalmöMalmö kommun
215 86MalmöMalmö kommun
216 11MalmöMalmö kommun
216 12MalmöMalmö kommun
216 13MalmöMalmö kommun
216 14LimhamnMalmö kommun
216 15MalmöMalmö kommun
216 16MalmöMalmö kommun
216 17MalmöMalmö kommun
216 18MalmöMalmö kommun
216 19MalmöMalmö kommun
216 20MalmöMalmö kommun
216 21MalmöMalmö kommun
216 22MalmöMalmö kommun
216 23MalmöMalmö kommun
216 24MalmöMalmö kommun
216 25HyllieMalmö kommun
216 30MalmöMalmö kommun
216 31MalmöMalmö kommun
216 32MalmöMalmö kommun
216 33MalmöMalmö kommun
216 41MalmöMalmö kommun
216 42MalmöMalmö kommun
216 43MalmöMalmö kommun
216 44MalmöMalmö kommun
216 45MalmöMalmö kommun
216 46MalmöMalmö kommun
216 47MalmöMalmö kommun
216 48MalmöMalmö kommun
217 41MalmöMalmö kommun
217 42MalmöMalmö kommun
217 43MalmöMalmö kommun
217 44MalmöMalmö kommun
217 45MalmöMalmö kommun
217 46MalmöMalmö kommun
217 47MalmöMalmö kommun
217 48MalmöMalmö kommun
217 49MalmöMalmö kommun
217 51MalmöMalmö kommun
217 52MalmöMalmö kommun
217 53SlottsstadenMalmö kommun
217 54MalmöMalmö kommun
217 55MalmöMalmö kommun
217 56MalmöMalmö kommun
217 57MalmöMalmö kommun
217 58MalmöMalmö kommun
217 59MalmöMalmö kommun
217 61MalmöMalmö kommun
217 62MalmöMalmö kommun
217 63MalmöMalmö kommun
217 64MalmöMalmö kommun
217 65MalmöMalmö kommun
217 66MalmöMalmö kommun
217 67MalmöMalmö kommun
217 71MalmöMalmö kommun
217 72MalmöMalmö kommun
217 73MalmöMalmö kommun
217 74MalmöMalmö kommun
217 75MalmöMalmö kommun
218 31MalmöMalmö kommun
218 32BunkeflostrandMalmö kommun
218 33MalmöMalmö kommun
218 34MalmöMalmö kommun
218 36MalmöMalmö kommun
218 37MalmöMalmö kommun
218 38MalmöMalmö kommun
218 39MalmöMalmö kommun
218 40MalmöMalmö kommun
218 41MalmöMalmö kommun
218 42MalmöMalmö kommun
218 45VintrieMalmö kommun
218 46SkumparpMalmö kommun
218 47MalmöMalmö kommun
218 51MalmöMalmö kommun
218 52MalmöMalmö kommun
218 53KlagshamnMalmö kommun
218 54MalmöMalmö kommun
218 55MalmöMalmö kommun
218 71TygelsjöMalmö kommun
218 72MalmöMalmö kommun
218 73MalmöMalmö kommun
218 74Västra KlagstorpMalmö kommun
218 75MalmöMalmö kommun
222 20LundLunds kommun
222 21LundLunds kommun
222 22LundLunds kommun
222 23LundLunds kommun
222 24LundLunds kommun
222 25LundLunds kommun
222 26LundLunds kommun
222 27LundLunds kommun
222 28LundLunds kommun
222 29LundLunds kommun
222 35LundLunds kommun
222 36LundLunds kommun
222 37LundLunds kommun
222 40LundLunds kommun
222 41LundLunds kommun
222 42LundLunds kommun
222 70LundLunds kommun
222 71LundLunds kommun
222 74LundLunds kommun
223 49LundLunds kommun
223 50LundLunds kommun
223 51LundLunds kommun
223 52LundLunds kommun
223 53LundLunds kommun
223 54LundLunds kommun
223 55LundLunds kommun
223 56LundLunds kommun
223 57LundLunds kommun
223 58LundLunds kommun
223 59LundLunds kommun
223 61LundLunds kommun
223 62LundLunds kommun
223 63LundLunds kommun
223 69LundLunds kommun
224 56LundLunds kommun
224 57LundLunds kommun
224 58LundLunds kommun
224 60LundLunds kommun
224 64LundLunds kommun
224 65LundLunds kommun
224 66LundLunds kommun
224 67LundLunds kommun
224 68LundLunds kommun
224 71LundLunds kommun
224 72LundLunds kommun
224 73LundLunds kommun
224 74LundLunds kommun
224 75LundLunds kommun
224 76LundLunds kommun
224 77LundLunds kommun
224 78LundLunds kommun
224 79LundLunds kommun
224 80LundLunds kommun
224 81LundLunds kommun
224 82LundLunds kommun
224 84LundLunds kommun
225 91LundLunds kommun
225 92LundLunds kommun
225 93LundLunds kommun
225 94LundLunds kommun
226 39LundLunds kommun
226 42LundLunds kommun
226 43LundLunds kommun
226 44LundLunds kommun
226 45LundLunds kommun
226 46LundLunds kommun
226 47LundLunds kommun
226 48LundLunds kommun
226 49LundLunds kommun
226 50VallkärraLunds kommun
226 51StångbyLunds kommun
226 52LundLunds kommun
226 53LundLunds kommun
226 54LundLunds kommun
226 55LundLunds kommun
226 57LundLunds kommun
226 60LundLunds kommun
227 30LundLunds kommun
227 31LundLunds kommun
227 32LundLunds kommun
227 33LundLunds kommun
227 34LundLunds kommun
227 35LundLunds kommun
227 36LundLunds kommun
227 38LundLunds kommun
227 60LundLunds kommun
227 61LundLunds kommun
227 62LundLunds kommun
227 63LundLunds kommun
227 64LundLunds kommun
230 53LommaLomma kommun
231 31TrelleborgTrelleborgs kommun
231 32TrelleborgTrelleborgs kommun
231 33TrelleborgTrelleborgs kommun
231 34TrelleborgTrelleborgs kommun
231 36TrelleborgTrelleborgs kommun
231 38TrelleborgTrelleborgs kommun
231 42TrelleborgTrelleborgs kommun
231 43TrelleborgTrelleborgs kommun
231 44TrelleborgTrelleborgs kommun
231 45TrelleborgTrelleborgs kommun
231 51TrelleborgTrelleborgs kommun
231 52TrelleborgTrelleborgs kommun
231 53TrelleborgTrelleborgs kommun
231 54TrelleborgTrelleborgs kommun
231 55TrelleborgTrelleborgs kommun
231 56TrelleborgTrelleborgs kommun
231 61TrelleborgTrelleborgs kommun
231 62TrelleborgTrelleborgs kommun
231 63TrelleborgTrelleborgs kommun
231 64TrelleborgTrelleborgs kommun
231 65TrelleborgTrelleborgs kommun
231 66TrelleborgTrelleborgs kommun
231 67KurlandTrelleborgs kommun
231 68TrelleborgTrelleborgs kommun
231 69SkegrieTrelleborgs kommun
231 70AnderslövTrelleborgs kommun
231 72TrelleborgTrelleborgs kommun
231 73TrelleborgTrelleborgs kommun
231 75BeddingestrandTrelleborgs kommun
231 76TrelleborgTrelleborgs kommun
231 78TrelleborgTrelleborgs kommun
231 79SmygehamnTrelleborgs kommun
231 91TrelleborgTrelleborgs kommun
231 92TrelleborgTrelleborgs kommun
231 93Västra TommarpTrelleborgs kommun
231 94TrelleborgTrelleborgs kommun
231 95AlstadTrelleborgs kommun
231 96TrelleborgTrelleborgs kommun
231 97KlagstorpTrelleborgs kommun
231 98TrelleborgTrelleborgs kommun
231 99TrelleborgTrelleborgs kommun
232 31BurlövBurlövs kommun
232 32BurlövBurlövs kommun
232 33BurlövBurlövs kommun
232 34ArlövBurlövs kommun
232 35BurlövLomma kommun
232 36BurlövBurlövs kommun
232 37BurlövBurlövs kommun
232 38BurlövBurlövs kommun
232 39Burlövs egnahemBurlövs kommun
232 41BurlövBurlövs kommun
232 51BurlövBurlövs kommun
232 52BurlövStaffanstorps kommun
232 53ÅkarpBurlövs kommun
232 54BurlövBurlövs kommun
232 61BurlövBurlövs kommun
232 91NordanåBurlövs kommun
233 31SvedalaSvedala kommun
233 32SvedalaSvedala kommun
233 33SvedalaSvedala kommun
233 34SvedalaSvedala kommun
233 35SvedalaSvedala kommun
233 36SvedalaSvedala kommun
233 37SvedalaSvedala kommun
233 38SvedalaSvedala kommun
233 39SvedalaSvedala kommun
233 41SvedalaSvedala kommun
233 42SvedalaSvedala kommun
233 43SvedalaSvedala kommun
233 44SvedalaSvedala kommun
233 51SvedalaSvedala kommun
233 61SvedalaSvedala kommun
233 62SvedalaSvedala kommun
233 63SvedalaSvedala kommun
233 64SvedalaSvedala kommun
233 65BaraSvedala kommun
233 71SvedalaSvedala kommun
233 75SvedalaSvedala kommun
233 76KlågerupSvedala kommun
233 91SvedalaSvedala kommun
233 92SvedalaSvedala kommun
233 93SvedalaSvedala kommun
233 94HolmejaSvedala kommun
234 31LommaLomma kommun
234 32LommaLomma kommun
234 33LommaLomma kommun
234 34LommaLomma kommun
234 35LommaLomma kommun
234 36LommaLomma kommun
234 37LommaLomma kommun
234 38LommaLomma kommun
234 39LommaLomma kommun
234 40LommaLomma kommun
234 41LommaLomma kommun
234 42LommaLomma kommun
234 43LommaLomma kommun
235 31VellingeVellinge kommun
235 32VellingeVellinge kommun
235 33VellingeVellinge kommun
235 34VellingeVellinge kommun
235 35VellingeVellinge kommun
235 36VellingeVellinge kommun
235 37VellingeVellinge kommun
235 38VellingeVellinge kommun
235 39VellingeVellinge kommun
235 41Västra IngelstadVellinge kommun
235 42VellingeVellinge kommun
235 43HököpingeVellinge kommun
235 91VellingeVellinge kommun
235 93Gessie villastadVellinge kommun
235 94VellingeVellinge kommun
235 99Östra GrevieVellinge kommun
236 31HöllvikenVellinge kommun
236 32VellingeVellinge kommun
236 33VellingeVellinge kommun
236 34VellingeVellinge kommun
236 35KämpingeVellinge kommun
236 36VellingeVellinge kommun
236 37VellingeVellinge kommun
236 38VellingeVellinge kommun
236 41VellingeVellinge kommun
236 42LjunghusenVellinge kommun
236 51VellingeVellinge kommun
236 61Rängs sandVellinge kommun
236 91VellingeVellinge kommun
237 31BjärredLomma kommun
237 32LommaLomma kommun
237 33LommaLomma kommun
237 34LommaLomma kommun
237 35LommaLomma kommun
237 36LommaLomma kommun
237 37LommaLomma kommun
237 41LommaLomma kommun
237 42BorgebyLomma kommun
237 91FlädieLomma kommun
238 30MalmöMalmö kommun
238 31MalmöMalmö kommun
238 32MalmöMalmö kommun
238 33MalmöMalmö kommun
238 34MalmöMalmö kommun
238 35OxieMalmö kommun
238 36MalmöMalmö kommun
238 37MalmöMalmö kommun
238 38MalmöMalmö kommun
238 39MalmöMalmö kommun
238 40MalmöMalmö kommun
238 41ToarpMalmö kommun
238 42MalmöMalmö kommun
238 43MalmöMalmö kommun
239 30VellingeVellinge kommun
239 31VellingeVellinge kommun
239 32SkanörVellinge kommun
239 33VellingeVellinge kommun
239 34VellingeVellinge kommun
239 35VellingeVellinge kommun
239 36VellingeVellinge kommun
239 40VellingeVellinge kommun
239 41Skanör med FalsterboVellinge kommun
239 42FalsterboVellinge kommun
241 30EslövEslövs kommun
241 31EslövEslövs kommun
241 32EslövEslövs kommun
241 33EslövEslövs kommun
241 34EslövEslövs kommun
241 35EslövEslövs kommun
241 36EslövEslövs kommun
241 37EslövEslövs kommun
241 38EslövEslövs kommun
241 39EslövEslövs kommun
241 40EslövEslövs kommun
241 61EslövEslövs kommun
241 62LöberödEslövs kommun
241 64HarlösaEslövs kommun
241 65EslövEslövs kommun
241 71EslövEslövs kommun
241 72MarieholmEslövs kommun
241 74StehagEslövs kommun
241 75EslövEslövs kommun
241 91KungshultEslövs kommun
241 92EslövEslövs kommun
241 93VäggarpEslövs kommun
241 94HurvaEslövs kommun
241 95BillingeEslövs kommun
241 96StockamöllanEslövs kommun
242 30HörbyHörby kommun
242 31HörbyHörby kommun
242 32HörbyHörby kommun
242 33HörbyHörby kommun
242 34HörbyHörby kommun
242 35HörbyHörby kommun
242 71LudvigsborgHörby kommun
242 72HörbyHörby kommun
242 91HörbyHörby kommun
242 92HörbyHörby kommun
242 93OsbyholmHörby kommun
242 94HörbyHörby kommun
242 95HörbyHörby kommun
242 96HörbyHörby kommun
242 97ÖstrabyHörby kommun
242 98ÖnneköpHörby kommun
243 30HöörHöörs kommun
243 31HöörHöörs kommun
243 32HöörHöörs kommun
243 33HöörHöörs kommun
243 34HöörHöörs kommun
243 35SätoftaHöörs kommun
243 36HöörHöörs kommun
243 39HöörHöörs kommun
243 40HöörHöörs kommun
243 71HöörHöörs kommun
243 72TjörnarpHöörs kommun
243 73HässleholmHässleholms kommun
243 91Ormanäs och StanstorpHöörs kommun
243 92Norra RörumHöörs kommun
243 93HöörHöörs kommun
243 94Ljungstorp och JägersboHöörs kommun
243 95HöörHöörs kommun
243 96HöörHöörs kommun
243 97HöörHöörs kommun
244 30KävlingeKävlinge kommun
244 31KävlingeKävlinge kommun
244 32KävlingeKävlinge kommun
244 33KävlingeKävlinge kommun
244 36KävlingeKävlinge kommun
244 38KävlingeKävlinge kommun
244 39KävlingeKävlinge kommun
244 41KävlingeKävlinge kommun
244 44KävlingeKävlinge kommun
244 45KävlingeKävlinge kommun
244 46KävlingeKävlinge kommun
244 60KävlingeKävlinge kommun
244 62KävlingeKävlinge kommun
244 63KävlingeKävlinge kommun
244 65FurulundKävlinge kommun
244 66KävlingeKävlinge kommun
244 71DösjebroKävlinge kommun
244 91Lilla HarrieKävlinge kommun
244 93KävlingeKävlinge kommun
244 94KävlingeKävlinge kommun
244 95KävlingeKävlinge kommun
245 31StaffanstorpStaffanstorps kommun
245 32StaffanstorpStaffanstorps kommun
245 33StaffanstorpStaffanstorps kommun
245 34StaffanstorpStaffanstorps kommun
245 35StaffanstorpStaffanstorps kommun
245 37StaffanstorpStaffanstorps kommun
245 38StaffanstorpStaffanstorps kommun
245 41StaffanstorpStaffanstorps kommun
245 42StaffanstorpStaffanstorps kommun
245 43StaffanstorpStaffanstorps kommun
245 44StaffanstorpStaffanstorps kommun
245 45StaffanstorpStaffanstorps kommun
245 61StaffanstorpStaffanstorps kommun
245 62StaffanstorpStaffanstorps kommun
245 63HjärupStaffanstorps kommun
245 64StaffanstorpStaffanstorps kommun
245 65StaffanstorpStaffanstorps kommun
245 66StaffanstorpStaffanstorps kommun
245 91StaffanstorpStaffanstorps kommun
245 92KyrkheddingeStaffanstorps kommun
245 93StaffanstorpStaffanstorps kommun
246 30KävlingeKävlinge kommun
246 31KävlingeKävlinge kommun
246 32SandskogenKävlinge kommun
246 33KävlingeKävlinge kommun
246 34LöddeköpingeKävlinge kommun
246 35KävlingeKävlinge kommun
246 36KävlingeKävlinge kommun
246 42KävlingeKävlinge kommun
246 43KävlingeKävlinge kommun
246 50KävlingeKävlinge kommun
246 51HofterupKävlinge kommun
246 52KävlingeKävlinge kommun
246 55KävlingeKävlinge kommun
246 57BarsebäckshamnKävlinge kommun
247 31Södra SandbyLunds kommun
247 32LundLunds kommun
247 33LundLunds kommun
247 34LundLunds kommun
247 35LundLunds kommun
247 36LundLunds kommun
247 41RevingebyLunds kommun
247 45Torna HällestadLunds kommun
247 47FlyingeEslövs kommun
247 50DalbyLunds kommun
247 51LundLunds kommun
247 52LundLunds kommun
247 53LundLunds kommun
247 54LundLunds kommun
247 55LundLunds kommun
247 56LundLunds kommun
247 60IdalaLunds kommun
247 61LundLunds kommun
247 62VeberödLunds kommun
247 63LundLunds kommun
247 64LundLunds kommun
247 70LundLunds kommun
247 71GenarpLunds kommun
247 72LundLunds kommun
247 91LundLunds kommun
247 92LundLunds kommun
247 93LundLunds kommun
247 94LundLunds kommun
247 95LundLunds kommun
247 96LundLunds kommun
247 97GårdstångaEslövs kommun
247 98LundLunds kommun
247 99LundLunds kommun
252 18HelsingborgHelsingborgs kommun
252 19HelsingborgHelsingborgs kommun
252 20HelsingborgHelsingborgs kommun
252 21HelsingborgHelsingborgs kommun
252 22HelsingborgHelsingborgs kommun
252 23HelsingborgHelsingborgs kommun
252 24HelsingborgHelsingborgs kommun
252 25HelsingborgHelsingborgs kommun
252 26HelsingborgHelsingborgs kommun
252 27HelsingborgHelsingborgs kommun
252 28HelsingborgHelsingborgs kommun
252 29HelsingborgHelsingborgs kommun
252 30HelsingborgHelsingborgs kommun
252 31HelsingborgHelsingborgs kommun
252 32HelsingborgHelsingborgs kommun
252 33HelsingborgHelsingborgs kommun
252 34HelsingborgHelsingborgs kommun
252 36HelsingborgHelsingborgs kommun
252 37HelsingborgHelsingborgs kommun
252 38HelsingborgHelsingborgs kommun
252 40HelsingborgHelsingborgs kommun
252 41HelsingborgHelsingborgs kommun
252 44HelsingborgHelsingborgs kommun
252 45HelsingborgHelsingborgs kommun
252 46HelsingborgHelsingborgs kommun
252 47HelsingborgHelsingborgs kommun
252 48HelsingborgHelsingborgs kommun
252 49HelsingborgHelsingborgs kommun
252 50HelsingborgHelsingborgs kommun
252 51HelsingborgHelsingborgs kommun
252 52HelsingborgHelsingborgs kommun
252 63HelsingborgHelsingborgs kommun
252 66HelsingborgHelsingborgs kommun
252 67HelsingborgHelsingborgs kommun
252 68HelsingborgHelsingborgs kommun
252 69HelsingborgHelsingborgs kommun
252 70HelsingborgHelsingborgs kommun
252 71HelsingborgHelsingborgs kommun
252 75HelsingborgHelsingborgs kommun
252 76HelsingborgHelsingborgs kommun
252 77HelsingborgHelsingborgs kommun
252 78HelsingborgHelsingborgs kommun
253 41VallåkraHelsingborgs kommun
253 42HelsingborgHelsingborgs kommun
253 51HelsingborgHelsingborgs kommun
253 52HelsingborgHelsingborgs kommun
253 53PåarpHelsingborgs kommun
253 54MörarpHelsingborgs kommun
253 55HelsingborgHelsingborgs kommun
253 56HelsingborgHelsingborgs kommun
253 60HelsingborgHelsingborgs kommun
253 61HelsingborgHelsingborgs kommun
253 62HelsingborgHelsingborgs kommun
253 68HelsingborgHelsingborgs kommun
253 73GantoftaHelsingborgs kommun
253 74HelsingborgHelsingborgs kommun
253 75BårslövHelsingborgs kommun
254 33HelsingborgHelsingborgs kommun
254 35HelsingborgHelsingborgs kommun
254 36HelsingborgHelsingborgs kommun
254 37HelsingborgHelsingborgs kommun
254 38HelsingborgHelsingborgs kommun
254 39HelsingborgHelsingborgs kommun
254 40HelsingborgHelsingborgs kommun
254 41HelsingborgHelsingborgs kommun
254 42HelsingborgHelsingborgs kommun
254 43HelsingborgHelsingborgs kommun
254 44HelsingborgHelsingborgs kommun
254 48HelsingborgHelsingborgs kommun
254 49HelsingborgHelsingborgs kommun
254 50HelsingborgHelsingborgs kommun
254 51HelsingborgHelsingborgs kommun
254 52HelsingborgHelsingborgs kommun
254 53HelsingborgHelsingborgs kommun
254 54HelsingborgHelsingborgs kommun
254 55HelsingborgHelsingborgs kommun
254 56HelsingborgHelsingborgs kommun
254 57HelsingborgHelsingborgs kommun
254 58HelsingborgHelsingborgs kommun
254 59HelsingborgHelsingborgs kommun
254 60HelsingborgHelsingborgs kommun
254 61HelsingborgHelsingborgs kommun
254 62HelsingborgHelsingborgs kommun
254 63HelsingborgHelsingborgs kommun
254 64HelsingborgHelsingborgs kommun
254 65HelsingborgHelsingborgs kommun
254 66HelsingborgHelsingborgs kommun
254 67HelsingborgHelsingborgs kommun
254 68HelsingborgHelsingborgs kommun
254 70KattarpHelsingborgs kommun
254 71HasslarpÄngelholms kommun
254 72HelsingborgHelsingborgs kommun
254 73HelsingborgHelsingborgs kommun
254 74ÖdåkraHelsingborgs kommun
254 75HelsingborgHelsingborgs kommun
254 76AllerumHelsingborgs kommun
254 77HelsingborgHelsingborgs kommun
254 78DomstenHelsingborgs kommun
254 81HittarpHelsingborgs kommun
254 82LarödHelsingborgs kommun
254 83HelsingborgHelsingborgs kommun
254 84HelsingborgHelsingborgs kommun
255 92HelsingborgHelsingborgs kommun
256 54HelsingborgHelsingborgs kommun
256 55HelsingborgHelsingborgs kommun
256 56HelsingborgHelsingborgs kommun
256 57HelsingborgHelsingborgs kommun
256 58HelsingborgHelsingborgs kommun
256 59HelsingborgHelsingborgs kommun
256 61HelsingborgHelsingborgs kommun
256 62HelsingborgHelsingborgs kommun
256 63HelsingborgHelsingborgs kommun
256 64HelsingborgHelsingborgs kommun
256 65HelsingborgHelsingborgs kommun
256 66HelsingborgHelsingborgs kommun
256 67HelsingborgHelsingborgs kommun
256 68HelsingborgHelsingborgs kommun
256 69HelsingborgHelsingborgs kommun
256 71HelsingborgHelsingborgs kommun
257 30HelsingborgHelsingborgs kommun
257 31HelsingborgHelsingborgs kommun
257 32HelsingborgHelsingborgs kommun
257 33HelsingborgHelsingborgs kommun
257 34RydebäckHelsingborgs kommun
260 13TunaLandskrona kommun
260 36HelsingborgHelsingborgs kommun
261 30LandskronaLandskrona kommun
261 31LandskronaLandskrona kommun
261 32LandskronaLandskrona kommun
261 33LandskronaLandskrona kommun
261 34LandskronaLandskrona kommun
261 35LandskronaLandskrona kommun
261 36LandskronaLandskrona kommun
261 37LandskronaLandskrona kommun
261 38LandskronaLandskrona kommun
261 39LandskronaLandskrona kommun
261 40LandskronaLandskrona kommun
261 41LandskronaLandskrona kommun
261 42KarlslundLandskrona kommun
261 43LandskronaLandskrona kommun
261 44LandskronaLandskrona kommun
261 45Västra FäladenLandskrona kommun
261 46LandskronaLandskrona kommun
261 47LandskronaLandskrona kommun
261 51LandskronaLandskrona kommun
261 52LandskronaLandskrona kommun
261 53LandskronaLandskrona kommun
261 60LandskronaLandskrona kommun
261 61BorstahusenLandskrona kommun
261 62GlumslövLandskrona kommun
261 63LandskronaLandskrona kommun
261 65HärslövLandskrona kommun
261 71LandskronaLandskrona kommun
261 72HäljarpLandskrona kommun
261 73LandskronaLandskrona kommun
261 75AsmundtorpLandskrona kommun
261 76LandskronaLandskrona kommun
261 91LandskronaLandskrona kommun
261 92LandskronaLandskrona kommun
261 93SaxtorpsskogenLandskrona kommun
261 94AnnelövLandskrona kommun
262 31ÄngelholmÄngelholms kommun
262 32ÄngelholmÄngelholms kommun
262 33ÄngelholmÄngelholms kommun
262 34ÄngelholmÄngelholms kommun
262 35ÄngelholmÄngelholms kommun
262 36ÄngelholmÄngelholms kommun
262 37ÄngelholmÄngelholms kommun
262 41ÄngelholmÄngelholms kommun
262 42ÄngelholmÄngelholms kommun
262 43ÄngelholmÄngelholms kommun
262 44ÄngelholmÄngelholms kommun
262 50ÄngelholmÄngelholms kommun
262 51ÄngelholmÄngelholms kommun
262 52ÄngelholmÄngelholms kommun
262 53ÄngelholmÄngelholms kommun
262 54ÄngelholmÄngelholms kommun
262 55ÄngelholmÄngelholms kommun
262 57ÄngelholmÄngelholms kommun
262 58ÄngelholmÄngelholms kommun
262 61ÄngelholmÄngelholms kommun
262 62ÄngelholmÄngelholms kommun
262 63ÄngelholmÄngelholms kommun
262 64ÄngelholmÄngelholms kommun
262 65ÄngelholmÄngelholms kommun
262 68ÄngelholmÄngelholms kommun
262 70StrövelstorpÄngelholms kommun
262 71ÄngelholmÄngelholms kommun
262 72ÄngelholmÄngelholms kommun
262 73ÄngelholmÄngelholms kommun
262 74ÄngelholmÄngelholms kommun
262 91SkepparkrokenÄngelholms kommun
262 92ÄngelholmÄngelholms kommun
262 93HöjaÄngelholms kommun
262 94UtvälingeHelsingborgs kommun
262 95ÄngelholmÄngelholms kommun
262 96ÄngelholmÄngelholms kommun
263 31HöganäsHöganäs kommun
263 32HöganäsHöganäs kommun
263 33HöganäsHöganäs kommun
263 34HöganäsHöganäs kommun
263 36HöganäsHöganäs kommun
263 37HöganäsHöganäs kommun
263 38HöganäsHöganäs kommun
263 39HöganäsHöganäs kommun
263 51HöganäsHöganäs kommun
263 52LerbergetHöganäs kommun
263 53HöganäsHöganäs kommun
263 54HöganäsHöganäs kommun
263 57VäsbyHöganäs kommun
263 58HöganäsHöganäs kommun
263 61HöganäsHöganäs kommun
263 62HöganäsHöganäs kommun
263 63VikenHöganäs kommun
263 65HöganäsHelsingborgs kommun
263 71JonstorpHöganäs kommun
263 72HöganäsHöganäs kommun
263 73ArildHöganäs kommun
263 75NyhamnslägeHöganäs kommun
263 76HöganäsHöganäs kommun
263 77MölleHöganäs kommun
263 91IngelsträdeHöganäs kommun
263 92HöganäsHöganäs kommun
263 94MjöhultHöganäs kommun
263 95HöganäsHöganäs kommun
264 31KlippanKlippans kommun
264 32KlippanKlippans kommun
264 33KlippanKlippans kommun
264 34KlippanKlippans kommun
264 35KlippanKlippans kommun
264 36KlippanKlippans kommun
264 37KlippanKlippans kommun
264 38KlippanKlippans kommun
264 39PappersbruketKlippans kommun
264 51LjungbyhedKlippans kommun
264 52KlippanKlippans kommun
264 53KlippanKlippans kommun
264 54KlippanKlippans kommun
264 70StidsvigKlippans kommun
264 71Östra LjungbyKlippans kommun
264 91KlippanKlippans kommun
264 92KlippanKlippans kommun
264 93KlippanKlippans kommun
264 94KlippanKlippans kommun
265 31ÅstorpÅstorps kommun
265 32ÅstorpÅstorps kommun
265 33ÅstorpÅstorps kommun
265 34ÅstorpÅstorps kommun
265 35ÅstorpÅstorps kommun
265 36ÅstorpÅstorps kommun
265 37ÅstorpÅstorps kommun
265 38ÅstorpÅstorps kommun
265 39ÅstorpÅstorps kommun
265 40ÅstorpÅstorps kommun
265 50NyvångÅstorps kommun
265 71KvidingeÅstorps kommun
265 72ÅstorpÅstorps kommun
265 74HyllingeÅstorps kommun
265 75ÅstorpÅstorps kommun
265 90ÅstorpÄngelholms kommun
266 31ÄngelholmÄngelholms kommun
266 32Munka-LjungbyÄngelholms kommun
266 33ÄngelholmÄngelholms kommun
266 34ÄngelholmÄngelholms kommun
266 51BåstadÄngelholms kommun
266 52ÄngelholmÄngelholms kommun
266 53VejbystrandÄngelholms kommun
266 54ÄngelholmÄngelholms kommun
266 55ÄngelholmÄngelholms kommun
266 75HjärnarpÄngelholms kommun
266 91ÄngelholmÄngelholms kommun
266 92ÄngelholmÄngelholms kommun
266 93ÄngelholmÄngelholms kommun
266 94ÄngelholmÄngelholms kommun
266 95ÄngelholmÄngelholms kommun
266 97LerbäckshultÄngelholms kommun
266 98MargretetorpÄngelholms kommun
267 31BjuvBjuvs kommun
267 32BjuvBjuvs kommun
267 33BjuvBjuvs kommun
267 34BjuvBjuvs kommun
267 35BjuvBjuvs kommun
267 36BjuvBjuvs kommun
267 37BjuvBjuvs kommun
267 38BjuvBjuvs kommun
267 39BjuvBjuvs kommun
267 40BjuvBjuvs kommun
267 41GunnarstorpBjuvs kommun
267 71BjuvBjuvs kommun
267 72BjuvBjuvs kommun
267 73BillesholmBjuvs kommun
267 74Södra Vrams fäladBjuvs kommun
267 75BjuvBjuvs kommun
267 76EkebyBjuvs kommun
267 77BjuvBjuvs kommun
267 90BjuvBjuvs kommun
268 31SvalövSvalövs kommun
268 32SvalövSvalövs kommun
268 33SvalövSvalövs kommun
268 34SvalövSvalövs kommun
268 68RöstångaSvalövs kommun
268 71TeckomatorpSvalövs kommun
268 72SvalövSvalövs kommun
268 73BillebergaSvalövs kommun
268 74SvalövSvalövs kommun
268 75TågarpSvalövs kommun
268 76SvalövSvalövs kommun
268 77KågerödSvalövs kommun
268 78SvalövSvalövs kommun
268 90SvalövSvalövs kommun
269 31BåstadBåstads kommun
269 32BåstadBåstads kommun
269 33BåstadBåstads kommun
269 34BåstadBåstads kommun
269 35BåstadBåstads kommun
269 36BåstadBåstads kommun
269 37BåstadBåstads kommun
269 38BåstadBåstads kommun
269 39BåstadBåstads kommun
269 40BåstadBåstads kommun
269 41Östra KarupBåstads kommun
269 42BåstadBåstads kommun
269 43BåstadBåstads kommun
269 44BåstadBåstads kommun
269 62GrevieBåstads kommun
269 71FörslövBåstads kommun
269 72BåstadBåstads kommun
269 73BåstadBåstads kommun
269 74Västra KarupBåstads kommun
269 76BåstadBåstads kommun
269 77TorekovBåstads kommun
269 78BåstadBåstads kommun
269 91BåstadBåstads kommun
269 92BåstadBåstads kommun
269 93BåstadBåstads kommun
269 94BåstadBåstads kommun
269 95BåstadBåstads kommun
269 96BåstadBåstads kommun
271 31YstadYstads kommun
271 32YstadYstads kommun
271 33YstadYstads kommun
271 34YstadYstads kommun
271 35YstadYstads kommun
271 36YstadYstads kommun
271 37YstadYstads kommun
271 38YstadYstads kommun
271 39YstadYstads kommun
271 40YstadYstads kommun
271 41YstadYstads kommun
271 42YstadYstads kommun
271 43YstadYstads kommun
271 44YstadYstads kommun
271 45YstadYstads kommun
271 46YstadYstads kommun
271 50YstadYstads kommun
271 51YstadYstads kommun
271 52YstadYstads kommun
271 53YstadYstads kommun
271 54YstadYstads kommun
271 55YstadYstads kommun
271 56YstadYstads kommun
271 57YstadYstads kommun
271 60YstadYstads kommun
271 70YstadYstads kommun
271 71NybrostrandYstads kommun
271 72KöpingebroYstads kommun
271 73YstadYstads kommun
271 74GlemmingebroYstads kommun
271 75YstadYstads kommun
271 76LöderupYstads kommun
271 77YstadYstads kommun
271 78YstadYstads kommun
271 91YstadYstads kommun
271 92SvarteYstads kommun
271 93YstadYstads kommun
271 94YstadYstads kommun
271 95SövestadYstads kommun
271 96YstadYstads kommun
271 97YstadYstads kommun
271 98Stora HerrestadYstads kommun
271 99HedeskogaYstads kommun
272 31SimrishamnSimrishamns kommun
272 32SimrishamnSimrishamns kommun
272 33SimrishamnSimrishamns kommun
272 34SimrishamnSimrishamns kommun
272 35SimrishamnSimrishamns kommun
272 36SimrishamnSimrishamns kommun
272 37SimrishamnSimrishamns kommun
272 38BrantevikSimrishamns kommun
272 39SimrishamnSimrishamns kommun
272 61GärsnäsSimrishamns kommun
272 91SimrisSimrishamns kommun
272 92SimrishamnSimrishamns kommun
272 93Östra TommarpSimrishamns kommun
272 94SimrishamnSimrishamns kommun
272 95VikSimrishamns kommun
272 96SimrishamnSimrishamns kommun
272 97SimrishamnSimrishamns kommun
273 30TomelillaTomelilla kommun
273 31TomelillaTomelilla kommun
273 32TomelillaTomelilla kommun
273 33TomelillaTomelilla kommun
273 34TomelillaTomelilla kommun
273 35TomelillaTomelilla kommun
273 36TomelillaTomelilla kommun
273 50BrösarpTomelilla kommun
273 55TomelillaTomelilla kommun
273 56TomelillaTomelilla kommun
273 57TomelillaTomelilla kommun
273 91TomelillaTomelilla kommun
273 92TomelillaTomelilla kommun
273 93TomelillaTomelilla kommun
273 94TomelillaTomelilla kommun
273 95OnslundaTomelilla kommun
273 96LunnarpTomelilla kommun
273 97TomelillaTomelilla kommun
273 98SmedstorpTomelilla kommun
274 30SkurupSkurups kommun
274 31SkurupSkurups kommun
274 32SkurupSkurups kommun
274 33SkurupSkurups kommun
274 34SkurupSkurups kommun
274 35SkurupSkurups kommun
274 36SkurupSkurups kommun
274 37SkurupSkurups kommun
274 50SkivarpSkurups kommun
274 51SkurupSkurups kommun
274 53SkurupSkurups kommun
274 54SkurupSkurups kommun
274 56AbbekåsSkurups kommun
274 60SkurupSkurups kommun
274 61RydsgårdSkurups kommun
274 62SkurupSkurups kommun
274 63SkurupSkurups kommun
274 91SkurupSkurups kommun
274 92SkurupSkurups kommun
274 93SkurupSkurups kommun
274 94TrelleborgTrelleborgs kommun
275 30SjöboSjöbo kommun
275 31SjöboSjöbo kommun
275 32SjöboSjöbo kommun
275 33SjöboSjöbo kommun
275 34SjöboSjöbo kommun
275 35SjöboSjöbo kommun
275 36SjöboSjöbo kommun
275 37SjöboSjöbo kommun
275 38SjöboSjöbo kommun
275 39Sjöbo sommarby och Svansjö sommarbySjöbo kommun
275 61SjöboSjöbo kommun
275 62BlentarpSjöbo kommun
275 63SjöboSjöbo kommun
275 64Karups sommarbySjöbo kommun
275 66VollsjöSjöbo kommun
275 67SjöboSjöbo kommun
275 68SjöboSjöbo kommun
275 70VanstadSjöbo kommun
275 71SjöboSjöbo kommun
275 72SjöboSjöbo kommun
275 75LövestadSjöbo kommun
275 76ÄsperödSjöbo kommun
275 91SjöboSjöbo kommun
275 92SjöboSjöbo kommun
275 93SjöboSjöbo kommun
275 94SjöboSjöbo kommun
275 95BjärsjölagårdSjöbo kommun
275 96SövdeSjöbo kommun
276 30BorrbySimrishamns kommun
276 35SimrishamnSimrishamns kommun
276 36SimrishamnSimrishamns kommun
276 37SimrishamnSimrishamns kommun
276 50HammenhögSimrishamns kommun
276 55SimrishamnSimrishamns kommun
276 56SimrishamnSimrishamns kommun
276 60SkillingeSimrishamns kommun
277 30SimrishamnSimrishamns kommun
277 31KivikSimrishamns kommun
277 32VitemöllaSimrishamns kommun
277 35SimrishamnSimrishamns kommun
277 36VitabySimrishamns kommun
277 37SimrishamnSimrishamns kommun
277 40Sankt OlofSimrishamns kommun
277 45SimrishamnSimrishamns kommun
281 31HässleholmHässleholms kommun
281 32HässleholmHässleholms kommun
281 33HässleholmHässleholms kommun
281 35SjörrödHässleholms kommun
281 36HässleholmHässleholms kommun
281 37HässleholmHässleholms kommun
281 38HässleholmHässleholms kommun
281 39HässleholmHässleholms kommun
281 40HässleholmHässleholms kommun
281 41HässleholmHässleholms kommun
281 42HässleholmHässleholms kommun
281 43HässleholmHässleholms kommun
281 44StobyHässleholms kommun
281 46TormestorpHässleholms kommun
281 47HässleholmHässleholms kommun
281 48HässleholmHässleholms kommun
281 49HässleholmHässleholms kommun
281 50HässleholmHässleholms kommun
281 51HässleholmHässleholms kommun
281 52HässleholmHässleholms kommun
281 53FinjaHässleholms kommun
281 91HässleholmHässleholms kommun
281 92HässleholmHässleholms kommun
281 93HässleholmHässleholms kommun
281 95VankivaHässleholms kommun
281 97BallingslövHässleholms kommun
282 31HässleholmHässleholms kommun
282 32HässleholmHässleholms kommun
282 33HässleholmHässleholms kommun
282 34HässleholmHässleholms kommun
282 35TyringeHässleholms kommun
282 61HässleholmHässleholms kommun
282 62HässleholmHässleholms kommun
282 63BjärnumHässleholms kommun
282 64HässleholmHässleholms kommun
282 65MalaHässleholms kommun
282 66HässleholmHässleholms kommun
282 67VittsjöHässleholms kommun
282 68EmmaljungaHässleholms kommun
282 69OsbyOsby kommun
282 71HässleholmHässleholms kommun
282 72SösdalaHässleholms kommun
282 73HässleholmHässleholms kommun
282 74HässleholmHässleholms kommun
282 75HästvedaHässleholms kommun
282 76HässleholmHässleholms kommun
282 91HässleholmHässleholms kommun
282 92HässleholmHässleholms kommun
282 93RökeHässleholms kommun
282 94HässleholmHässleholms kommun
282 95HässleholmHässleholms kommun
283 31OsbyOsby kommun
283 32OsbyOsby kommun
283 33OsbyOsby kommun
283 34OsbyOsby kommun
283 35OsbyOsby kommun
283 36OsbyOsby kommun
283 41OsbyOsby kommun
283 42OsbyOsby kommun
283 43OsbyOsby kommun
283 44OsbyOsby kommun
283 45OsbyOsby kommun
283 50OsbyOsby kommun
283 71LönsbodaOsby kommun
283 72OsbyOsby kommun
283 76KillebergOsby kommun
283 91OsbyOsby kommun
283 93OsbyOsby kommun
283 94OsbyOsby kommun
283 95OsbyOsby kommun
283 96OsbyOsby kommun
284 31PerstorpPerstorps kommun
284 32PerstorpPerstorps kommun
284 33PerstorpPerstorps kommun
284 34PerstorpPerstorps kommun
284 35PerstorpPerstorps kommun
284 36PerstorpPerstorps kommun
284 37PerstorpPerstorps kommun
284 38PerstorpPerstorps kommun
284 91PerstorpKlippans kommun
284 92PerstorpPerstorps kommun
286 31ÖrkelljungaÖrkelljunga kommun
286 32ÖrkelljungaÖrkelljunga kommun
286 33ÖrkelljungaÖrkelljunga kommun
286 34ÖrkelljungaÖrkelljunga kommun
286 35ÖrkelljungaÖrkelljunga kommun
286 36ÖrkelljungaÖrkelljunga kommun
286 37ÖrkelljungaÖrkelljunga kommun
286 38ÖrkelljungaÖrkelljunga kommun
286 72ÅsljungaÖrkelljunga kommun
286 73Skånes-FagerhultÖrkelljunga kommun
286 74ÖrkelljungaÖrkelljunga kommun
286 75HässleholmHässleholms kommun
286 91ÖrkelljungaÖrkelljunga kommun
286 92ÖrkelljungaÖrkelljunga kommun
286 95EketÖrkelljunga kommun
288 31HässleholmHässleholms kommun
288 32VinslövHässleholms kommun
288 33HässleholmHässleholms kommun
288 34HässleholmHässleholms kommun
288 90HässleholmHässleholms kommun
288 93HässleholmHässleholms kommun
289 31KnislingeÖstra Göinge kommun
289 32Östra GöingeÖstra Göinge kommun
289 33Östra GöingeÖstra Göinge kommun
289 41BrobyÖstra Göinge kommun
289 42Östra GöingeÖstra Göinge kommun
289 43Östra GöingeÖstra Göinge kommun
289 46GlimåkraÖstra Göinge kommun
289 47Östra GöingeÖstra Göinge kommun
289 50HanaskogÖstra Göinge kommun
289 71Östra GöingeÖstra Göinge kommun
289 72SibbhultÖstra Göinge kommun
289 73ImmelnÖstra Göinge kommun
289 90HjärsåsÖstra Göinge kommun
289 92ÖstanåÖstra Göinge kommun
289 93Östra GöingeÖstra Göinge kommun
289 94Östra GöingeÖstra Göinge kommun
291 31KristianstadKristianstads kommun
291 32KristianstadKristianstads kommun
291 33KristianstadKristianstads kommun
291 34KristianstadKristianstads kommun
291 35KristianstadKristianstads kommun
291 36KristianstadKristianstads kommun
291 37KristianstadKristianstads kommun
291 38KristianstadKristianstads kommun
291 39KristianstadKristianstads kommun
291 40KristianstadKristianstads kommun
291 41KristianstadKristianstads kommun
291 42KristianstadKristianstads kommun
291 43KristianstadKristianstads kommun
291 44KristianstadKristianstads kommun
291 45KristianstadKristianstads kommun
291 46KristianstadKristianstads kommun
291 47KristianstadKristianstads kommun
291 48KristianstadKristianstads kommun
291 49KristianstadKristianstads kommun
291 50HammarKristianstads kommun
291 51VibyKristianstads kommun
291 53KristianstadKristianstads kommun
291 54KristianstadKristianstads kommun
291 55ArkelstorpKristianstads kommun
291 56KristianstadKristianstads kommun
291 57KristianstadKristianstads kommun
291 58HammarslundKristianstads kommun
291 59KristianstadKristianstads kommun
291 60KristianstadKristianstads kommun
291 61KristianstadKristianstads kommun
291 62KristianstadKristianstads kommun
291 63Norra ÅsumKristianstads kommun
291 65KristianstadKristianstads kommun
291 66KristianstadKristianstads kommun
291 67FjälkingeKristianstads kommun
291 68KristianstadKristianstads kommun
291 69VannebergaKristianstads kommun
291 70KristianstadKristianstads kommun
291 73ÖnnestadKristianstads kommun
291 75FärlövKristianstads kommun
291 76RinkabyKristianstads kommun
291 77Gärds KöpingeKristianstads kommun
291 91KristianstadKristianstads kommun
291 92OvesholmKristianstads kommun
291 93KristianstadKristianstads kommun
291 94TorsebroKristianstads kommun
291 95KristianstadKristianstads kommun
291 97KristianstadKristianstads kommun
291 98KristianstadKristianstads kommun
295 31BromöllaBromölla kommun
295 32BromöllaBromölla kommun
295 34BromöllaBromölla kommun
295 35BromöllaBromölla kommun
295 36BromöllaBromölla kommun
295 37BromöllaBromölla kommun
295 38BromöllaBromölla kommun
295 39BromöllaBromölla kommun
295 51BromöllaBromölla kommun
295 72GualövBromölla kommun
295 73NymöllaBromölla kommun
295 74NäsumBromölla kommun
295 91EdenrydBromölla kommun
295 94BromöllaBromölla kommun
296 31ÅhusKristianstads kommun
296 32KristianstadKristianstads kommun
296 33KristianstadKristianstads kommun
296 34KristianstadKristianstads kommun
296 35KristianstadKristianstads kommun
296 37KristianstadKristianstads kommun
296 38KristianstadKristianstads kommun
296 41KristianstadKristianstads kommun
296 72YngsjöKristianstads kommun
296 91KristianstadKristianstads kommun
296 92KristianstadKristianstads kommun
297 31DegebergaKristianstads kommun
297 32KristianstadKristianstads kommun
297 72EverödKristianstads kommun
297 91VittskövleKristianstads kommun
297 92KristianstadKristianstads kommun
297 94KristianstadKristianstads kommun
297 95KristianstadKristianstads kommun
298 31TollarpKristianstads kommun
298 32KristianstadKristianstads kommun
298 33KristianstadKristianstads kommun
298 34KristianstadKristianstads kommun
298 91KristianstadKristianstads kommun
298 92KristianstadKristianstads kommun
298 93HuarödKristianstads kommun
298 94LinderödKristianstads kommun
298 96Östra SönnarslövKristianstads kommun