Map of All Postal Codes in Uttaradit Province

List of All Postal Codes in Uttaradit Province Province

Map IndexPostal Code CodePostal Code Name
53000Uttaradit
53110Nam Pat
53120Phichai
53130Si Phanom Mat
53140Tron
53150Tha Pla
53160Fak Tha
53170Wang Kaphi
53180Ban Khok
53190Ruam Chit
53210Thung Yang
53220Tha Sak
53230Thong Saen Khan