Map of All Postal Codes in Balvu novads

List of All Postal Codes in Balvu novads County

Map IndexPostal Code CodePostal Code Name
4561Balvu
4562Balvu
4566Kubuli
4567Balvu
4571Balvu
4572Tilža
4573Balvu
4574Krišjāņi
4576Bērzpils
4580Vīksna
4590Bērzkalne
4591Rubeņi
4592Egļuciems
4595Briežuciems