List of All Postal Codes in Sofia Province

Postal Code CodePostal Code NameMunicipality
2000SamokovSamokov
2003SamokovSamokov
2007ProdanovtsiSamokov
2008DragushinovoSamokov
2009ZlokucheneSamokov
2010SamokovSamokov
2011Beli IskarSamokov
2012DospeiSamokov
2013Shiroki DolSamokov
2014PopovyaneSamokov
2015ShipochaneSamokov
2016Novo SeloSamokov
2017RayovoSamokov
2018ReliovoSamokov
2019AlinoSamokov
2020GovedartsiSamokov
2021Mala TsarkvaSamokov
2022MadjareSamokov
2023KovachevtsiSamokov
2024Belchinski BaniSamokov
2025BelchinSamokov
2026KlisuraSamokov
2027Gorni OkolSamokov
2028Dolni OkolSamokov
2029YarlovoSamokov
2030KostenetsKostenets
2034KostenetsKostenets
2035Momin ProhodKostenets
2036GolakKostenets
2040Dolna BaniaDolna Bania
2042KostenetsKostenets
2043RaduilSamokov
2044MaritsaSamokov
2045GutsalSamokov
2046Gorna VasilitsaKostenets
2048PchelinKostenets
2049PodgorieKostenets
2050IhtimanIhtiman
2059MirovoIhtiman
2060BaliovtsiIhtiman
2061MuhovoIhtiman
2062BelitsaIhtiman
2063VerinskoIhtiman
2064BorikaIhtiman
2065ZhivkovoIhtiman
2066BoeritsaIhtiman
2067CherniovoIhtiman
2068PoliantsiIhtiman
2069StambolovoIhtiman
2070PirdopPirdop
2072PrespaMirkovo
2073SmolskoMirkovo
2074BunovoMirkovo
2076BenkovskiMirkovo
2077KoprivshtitsaKoprivshtitsa
2080ZlatitsaZlatitsa
2083DushantsiPirdop
2084ChavdarChavdar
2085PetrichZlatitsa
2086MirkovoMirkovo
2087ChelopechChelopech
2088KarlievoZlatitsa
2089AntonAnton
2100Elin PelinElin Pelin
2107Dolna MalinaGorna Malina
2108GrigorevoElin Pelin
2109Elin PelinElin Pelin
2110Novi HanElin Pelin
2111PetkovoElin Pelin
2112KrushovitsaElin Pelin
2113Golema RakovitsaElin Pelin
2114GaitanevoGorna Malina
2115DoganovoElin Pelin
2116BogdanliaElin Pelin
2117OgnianovoElin Pelin
2118KarapoltsiElin Pelin
2119LesnovoElin Pelin
2120SarantsiGorna Malina
2121OsoitsaGorna Malina
2122ChekanchevoGorna Malina
2123NegushevoGorna Malina
2124MakotsevoGorna Malina
2125EleshnitsaElin Pelin
2126ChurekElin Pelin
2127PotopElin Pelin
2128AprilovoGorna Malina
2129Ravno PoleElin Pelin
2131Gorna MalinaGorna Malina
2132BelopoptsiGorna Malina
2133BailovoGorna Malina
2134StolnikElin Pelin
2135StargelGorna Malina
2137Dolno KamartsiGorna Malina
2138Gorno KamartsiGorna Malina
2139MusachevoElin Pelin
2140BotevgradBotevgrad
2144LitakovoBotevgrad
2145GurkovoBotevgrad
2147NovacheneBotevgrad
2148RadotinaBotevgrad
2149KraevoBotevgrad
2150SkravenaBotevgrad
2151VracheshBotevgrad
2152RashkovoBotevgrad
2157BojenitsaBotevgrad
2158LipnitsaBotevgrad
2159Elov DolBotevgrad
2160TrudovetsBotevgrad
2161PravetsPravets
2162RazlivPravets
2163DzhurovoPravets
2164OsikovitsaPravets
2165Osikovska LakavitsaPravets
2166VidrarePravets
2167RavnishtePravets
2168Manaselska RekaPravets
2169KalugerovoPravets
2170Praveshka LakavitsaPravets
2171SvodePravets
2180EtropoleEtropole
2181BoykovetsEtropole
2182LagaEtropole
2183IamnaEtropole
2184Malki IskarEtropole
2185BrusenEtropole
2186OselnaEtropole
2191EtropoleEtropole
2192RibaritsaEtropole
2193LopianEtropole
2200SlivnitsaSlivnitsa
2204RaianovtsiDragoman
2205VasilovtsiDragoman
2206PrekrasteDragoman
2207LetnitsaDragoman
2208DragoilDragoman
2209ChukovezerDragoman
2210DragomanDragoman
2211HerakovoBozhurishte
2212KalotinaDragoman
2213NedelishteDragoman
2215VladislavtsiDragoman
2218DragotintsiSlivnitsa
2219IzvorSlivnitsa
2220YalbotinaDragoman
2222AldomirovtsiSlivnitsa
2223RakitaSlivnitsa
2224HrabarskoBozhurishte
2225ZlatushaBozhurishte
2226GurmazovoBozhurishte
2227BozhurishteBozhurishte
2228ProleshaBozhurishte
2229PojarevoBozhurishte
2230KostinbrodKostinbrod
2231GolianovtsiKostinbrod
2233KostinbrodKostinbrod
2234PetarchKostinbrod
2235BogiovtsiKostinbrod
2236BezdenKostinbrod
2237DragovishtitsaKostinbrod
2238DramshaKostinbrod
2239GradetsKostinbrod
2240GodechGodech
2247MurgashGodech
2248VarbnitsaGodech
2249RavnaGodech
2250GintsiGodech
2251BrakiovtsiGodech
2252LopushniaGodech
2253KalenovtsiGodech
2254VradlovtsiGodech
2255GubeshGodech
2260SvogeSvoge
2266SvidniaSvoge
2267ZhelenSvoge
2268LeskovdolSvoge
2269RedinaSvoge
2270BovSvoge
2271SvogeSvoge
2272LakatnikSvoge
2273LakatnikSvoge
2274GubislavSvoge
2275Elenov DolSvoge
2276OpletnyaSvoge
2277LevishteSvoge
2278SvogeSvoge
2279BrezeSvoge
2280MilanovoSvoge
2281DrujevoSvoge
2282ZimevitsaSvoge
2283ZanogeSvoge
2284ZaseleSvoge
2285TompsanSvoge
2286TseretselSvoge
2287TserovoSvoge
2288ZavidovtsiSvoge
2289DobarchinSvoge
2290IskretsSvoge
2291OsenovlagSvoge
2292BrezovdolSvoge
2293BukovetsSvoge
2294RebrovoSvoge
2295BakyovoSvoge
2296LukovoSvoge
2297OgoyaSvoge
2298YablanitsaSvoge
2299Vlado TrichkovSvoge