List of All Postal Codes in Pernik Province

Postal Code CodePostal Code NameMunicipality
2300PernikPernik
2301PernikPernik
2302PernikPernik
2303PernikPernik
2304PernikPernik
2305PernikPernik
2306PernikPernik
2307PernikPernik
2308PernikPernik
2309PernikPernik
2340PlaninitsaPernik
2341BogdanovdolPernik
2342LeskovetsPernik
2343RudartsiPernik
2344StudenaPernik
2345BosnekPernik
2346ChuypetlovoPernik
2347KladnitsaPernik
2348Golemo BuchinoPernik
2349Kralev DolPernik
2350DivotinoPernik
2351DragichevoPernik
2352LyulinPernik
2353MeshtitsaPernik
2354VitanovtsiPernik
2355YardzhilovtsiPernik
2356ZidartsiPernik
2357RasnikPernik
2358ViskiarPernik
2359RaduiPernik
2360BreznikBreznik
2364VidritsaBreznik
2365BabitsaBreznik
2366GozBreznik
2367Dolni RomantsiBreznik
2369SlakovtsiBreznik
2370KrasavaBreznik
2371Gorni RomantsiBreznik
2372BrusnikBreznik
2373OzarnovtsiBreznik
2374ZavalaBreznik
2375VelkovtsiBreznik
2376IaroslavtsiBreznik
2377Selishten DolPernik
2378SopitsaBreznik
2379KonskaBreznik
2380RezhantsiBreznik
2381GarloBreznik
2382MurtintsiBreznik
2383BilintsiBreznik
2384RebroBreznik
2385Breznishki IzvorBreznik
2386KrivonosBreznik
2387SadovikBreznik
2388BanishteBreznik
2389RajavetsBreznik
2390KosharevoBreznik
2391StaniovtsiBreznik
2392GabrovdolZemen
2393GigintsiBreznik
2394NoevtsiBreznik
2395BegunovtsiBreznik
2396NepraznentsiBreznik
2397Dolna SekirnaBreznik
2398DushintsiBreznik
2399Gorna SekirnaBreznik
2400RadomirRadomir
2401RadomirRadomir
2402RadomirRadomir
2403RadomirRadomir
2406NikolaevoRadomir
2407BornarevoRadomir
2408Gorna GlogovitsaRadomir
2409KopanitsaRadomir
2410DruganRadomir
2411VladimirRadomir
2412Staro SeloRadomir
2413Dolni RakovetsRadomir
2414StefanovoRadomir
2415IzvorRadomir
2416Debeli LagRadomir
2417NegovantsiRadomir
2418UgliartsiRadomir
2419Gorna DikanyaRadomir
2420Dolna DikanyaRadomir
2421KlenovikRadomir
2422KondofreiRadomir
2423JednaRadomir
2424KasilagRadomir
2425ChukovetsRadomir
2426GalabnikRadomir
2427BaikalskoRadomir
2428DragomirovoRadomir
2429EgalnitsaKovachevtsi
2430DrenRadomir
2431KalishteKovachevtsi
2432JitushaRadomir
2433LoboshKovachevtsi
2434ElovdolZemen
2435BerendeZemen
2436ChepinoZemen
2437MurenoZemen
2438PadineZemen
2439Gorna VrabchaZemen
2440ZemenZemen
2441BlateshnitsaZemen
2442ZhablyanoZemen
2443PeshteraZemen
2444KalotintsiZemen
2445Vrania StenaZemen
2446RaiantsiZemen
2447RadiboshRadomir
2448KosachaKovachevtsi
2449SvetliaKovachevtsi
2450KovachevtsiKovachevtsi
2451RakilovtsiKovachevtsi
2452PriboyRadomir
2453BelanitsaRadomir
2454BoboratsiRadomir
2455PotsarnentsiRadomir
2456Smirov DolZemen
2457DivliaZemen
2458Dolna VrabchaZemen
2459Gorna GlogovitsaZemen
2460TranTran
2463GlogovitsaTran
2464EzdimirtsiTran
2465LomnitsaTran
2466BankyaTran
2467BogoynaTran
2468TurokovtsiTran
2469ZabelTran
2470VrabchaTran
2471ProdanchaTran
2472FilipovtsiTran
2473ButrointsiTran
2474LialintsiTran
2475MilkiovtsiTran
2476VelinovoTran
2477NedelkovoTran
2478NasalevtsiTran
2479TsegrilovtsiTran
2480GlavanovtsiTran
2481LeshnikovtsiTran
2482StrezimirovtsiTran
2483DzhinchovtsiTran
2484SlishovtsiTran
2485VukanTran
2486BusintsiTran
2487MramorTran
2488Studen IzvorTran
2489ElovitsaTran
2490Dolna MelnaTran
2491Gorna MelnaTran
2492KashleTran
2493ShipkovitsaTran
2494Leva RekaTran
2495VidrarTran
2496GorochevtsiTran
2497DokiovtsiTran
2499PenkiovtsiTran