List of All Postal Codes in Pazardzhik Province

Postal Code CodePostal Code NameMunicipality
4400zh.k. MladostPazardzik
4401kv. IztokPazardzik
4402kv. DapaPazardzik
4404PazardzhikPazardzik
4405DobrovnitsaPazardzik
4406DragorPazardzik
4407IvailoPazardzik
4408MokrishtePazardzik
4409GlavinitsaPazardzik
4410PazardzhikPazardzik
4411Aleko KonstantinovoPazardzik
4412BratanitsaPazardzik
4413VelichkovoPazardzik
4414DebrashtitsaPazardzik
4415ZvanichevoPazardzik
4416LiahovoPazardzik
4417OgnianovoPazardzik
4418PatalenitsaPazardzik
4419TsranchaPazardzik
4420UnatsitePazardzik
4421RosenPazardzik
4422Tsar AsenPazardzik
4441HadjievoPazardzik
4442SinitovoPazardzik
4443MiriantsiPazardzik
4444GelemenovoPazardzik
4445ApriltsiPazardzik
4447SaraiaPazardzik
4448OvchepoltsiPazardzik
4449SborPazardzik
4450Malo KonarePazardzik
4451PishtigovoPazardzik
4452Krali MarkoPazardzik
4453GovedarePazardzik
4454Topoli DolPazardzik
4455ChernogorovoPazardzik
4458DinkataLesichovo
4459PamidovoLesichovo
4461ShtarkovoLesichovo
4462KalugerovoLesichovo
4463LesichovoLesichovo
4464BorimechkovoLesichovo
4465TserovoLesichovo
4467GabrovitsaBelovo
4468Momina KlisuraBelovo
4469SestrimoBelovo
4470BelovoBelovo
4471BelovoBelovo
4472DabraviteBelovo
4473Golyamo BelovoBelovo
4474SemchinovoSeptemvri
4475SimeonovetsSeptemvri
4476BelovoBelovo
4477KovachevoSeptemvri
4480VetrenSeptemvri
4481BoshuliaSeptemvri
4482MenenkyovoBelovo
4483AkandzhievoBelovo
4484KarabunarSeptemvri
4487VinogradetsSeptemvri
4489LozenSeptemvri
4490SeptemvriSeptemvri
4491ZlokucheneSeptemvri
4492VarvaraSeptemvri
4493Vetren DolSeptemvri
4496SlavovitsaSeptemvri
4497Gorno varshiloSeptemvri
4498Dolno varshiloSeptemvri
4500PanagyurishtePanagiurishte
4520Panagyurski koloniiPanagiurishte
4522OborishtePanagiurishte
4523BaniaPanagiurishte
4524PoibrenePanagiurishte
4525SrebrinovoPanagiurishte
4527BataPanagiurishte
4528PopintsiPanagiurishte
4529DulevoStrelcha
4530StrelchaStrelcha
4531SmiletsStrelcha
4532SvobodaStrelcha
4535LevskiPanagiurishte
4537BlatnitsaStrelcha
4538ElshitsaPanagiurishte
4550PeshteraPeshtera
4571FotinovoBatak
4577PeshteraPeshtera
4579BratsigovoBratsigovo
4580BatakBatak
4581Nova MahalaBatak
4582RavnogorBratsigovo
4583RozovoBratsigovo
4584KozarskoBratsigovo
4585JrebichkoBratsigovo
4587BiagaBratsigovo
4588IsperihovoBratsigovo
4589Kapitan DimitrievoPeshtera
4590RadilovoPeshtera
4600VelingradVelingrad
4601VelingradVelingrad
4602VelingradVelingrad
4618GrashevoVelingrad
4620Sveta PetkaVelingrad
4621AlendarovaVelingrad
4622VsemirtsiVelingrad
4629YundolaVelingrad
4630TsvetinoVelingrad
4631KandoviVelingrad
4632PashoviVelingrad
4633SarnitsaSarnitsa
4636CholakovaVelingrad
4637Medeni PolianiSarnitsa
4638Pobit KamakSarnitsa
4640RakitovoRakitovo
4641DorkovoRakitovo
4642DraginovoVelingrad
4644KostandovoRakitovo
4645AblanitsaVelingrad
4647KrastavaVelingrad
4648Gorna DabevaVelingrad
4649VranentsiVelingrad
4650BirkovaVelingrad
4651VelingradVelingrad
4652ButrevaVelingrad
4653RohlevaVelingrad
4654BoziovaVelingrad
4655Dolna DabevaVelingrad
4657VelingradVelingrad